Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Κεφάλαιο 02


2Α. Λεξιλόγιο

Ουσιαστικά
(1α) Aeneas–ae: Αινείας
(1θ) Africa –ae: Αφρική [χωρίς πληθυντικό αριθμό]
(1θ) insidiae –arum: ενέδρα, δόλος, απάτη [χωρίς ενικό αριθμό]
(1θ) Italia –ae: Ιταλία
(1θ) patria –ae: πατρίδα
(1θ) regina –ae: βασίλισσα
(1θ) Troia –ae: Τροία [χωρίς πληθυντικό αριθμό]
(1α) Anchises –ae: Αγχίσης (ο πατέρας του Αινεία)
(2α) dolus -i: δόλος
(2α) filius –ii/i: γιος
(2α) Graecus –i: Έλληνας
(2α) natus -i: γιος
(2α) pontus –i: θάλασσα
(2α) socius –ii/i: σύντροφος
(2α) ventus –i: άνεμος
(3θ) Dido -onis: Διδώ [χωρίς πληθυντικό αριθμό]

Επίθετα
(2) novus-a-um: νέος, καινούριος
(2) Graecus –a –um: ελληνικός

Ρήματα
(1) oppugno, oppugnavi, oppugnatum, oppugnare: πολιορκώ
(1) expugno, expugnavi, expugnatum, expugnare: κυριεύω
(1) navigo, navigavi, navigatum, navigare: πλέω
(1) turbo, turbavi, turbatum, turbare: ταράζω
(1) porto, portavi, portatum, portare: παρασύρω, μεταφέρω
(1) renarro, renarravi, rennaratum, renarrare: αφηγούμαι από την αρχή
(1) fundo, fundavi, funfatum, fundare: θεμελιώνω, ιδρύω
(1) amo, amavi, amatum, amare: αγαπώ
(1) exspiro, exspiravi, exspiratum, exspirare: ξεψυχώ, πεθαίνω

Προθέσεις, σύνδεσμοι, επιρρήματα
cum
ad
sed
ibi
denique, in

2Β. Μετάφραση
Ο Αινείας είναι γιος του Αγχίση. Πατρίδα του Αινεία είναι η Τροία. Οι Έλληνες πολιορκούν την Τροία και την κυριεύουν με δόλο. Ο Αινείας πλέει προς την Ιταλία με τον Αγχίση, με το γιο του και με τους συντρόφους του. Οι άνεμοι όμως ταράζουν τη θάλασσα και φέρνουν τον Αινεία στην Αφρική. Εκεί η βασίλισσα Διδώ θεμελιώνει καινούρια πατρίδα. Ο Αινείας διηγείται στη βασίλισσα από την αρχή τους δόλους των Ελλήνων. Η βασίλισσα ερωτεύεται τον Αινεία και ο Αινείας τη βασίλισσα. Τελικά ο Αινείας πλέει στην Ιταλία και η βασίλισσα ξεψυχάει.  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.