Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Κεφάλαιο 05


5A. Λεξιλόγιο

Ουσιαστικά
(1θ) Campania –ae: η Καμπανία [χωρίς πληθυντικό αριθμό]
(1θ) vita –ae: ζωή
(1θ) gloria –ae: δόξα
(2α) vir –i: άντρας
(2α) Silius, ii/i: Σίλιος
(2α) liber, libri: βιβλίο
(2α) locus –i: τόπος
(2α) ager, agri: αγρός
(2α) animus –i: ψυχή
(2α) puer, pueri: παιδί
(2α) magister, magistri: δάσκαλος
(2ο) ingenium – ii/i: πνεύμα
(2ο) monumentum –i: μνημείο
(2ο) templumi: ναός
(3θ) Neapolis, Neapolis: η Νάπολη [χωρίς πληθυντικό αριθμό]

Επίθετα
(2) clarus –a –um: ένδοξος
(2) epicus –a –um: επικός
(2) Italicus-a-um: ιταλικός
(2) multus –a –um: πολύς
(2) pulcher, pulchra, pulchrum: όμορφος
(2) Punicus –a –um: καρχηδονιακός
(2) secundus –a –um: δεύτερος
(2) tener, tenera, tenerum: τρυφερός, ευαίσθητος
(2) ultimus –a –um: τελευταίος

Ρήματα
sum, fui, -----, esse: είμαι
(1) honoro, honoravi, honoratum, honorare: τιμώ
(2) foveo, fovi, fotum, fovere: περιβάλλω με αγάπη
(2) habeo, habui, habitum, habere: έχω
(2) iaceo, iacui, iacitum, iacere: βρίσκομαι
(2) possideo, possedi, possessum, possidere: κατέχω
(2) studeo, studui, -------, studere: μελετώ
(2) teneo, tenui, tentum, tenere: κρατώ [se tenere: μένω μόνιμα]

Προθέσεις, σύνδεσμοι, επιρρήματα
-que: και [προσκολάται στο τέλος της λέξης που συνδέει]
ut: σαν, ως
pro (+αφαιρετική) : σαν, ως

5Β. Μετάφραση
Ο Σίλιος Ιταλικός, που ήταν επικός ποιητής, ήταν άντρας δοξασμένος. Τα δέκα εφτά βιβλία του για το δεύτερο Καρχηδονιακό πόλεμο είναι όμορφα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Στα μέρη εκείνα είχε στην κατοχή του πολλά αγροκτήματα. Ο Σίλιος είχε ευαίσθητη ψυχή. Επιδίωκε (να φτάσει) τη δόξα του Βιργιλίου και περιέβαλλε το πνεύμα του με αγάπη [και λάτρευε το πνεύμα του]. Τον τιμούσε όπως ο μαθητής το δάσκαλο. Το μνημείο του, που βρισκόταν στη Νάπολη, το θεωρούσε (κάτι) σαν ναό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.