Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Κεφάλαιο 06


6A. Λεξιλόγιο

Ουσιαστικά
(1θ) sententia -ae: άποψη,κρίση, θέση
(2α) animus –i: ψυχή
(2α) minister, ministri: υπηρέτης
(2α) servus –i: δούλος, υπηρέτης
(2α) vir –i: άντρας
(2ο) consilium –ii/–i : σκέψη
(2ο) fundanetum –i: θεμέλιο
(3α) fons, fontis: πηγή [γεν. πληθ.: fontium]
(3α) iudex, iudicis: δικαστής
(3α και 3θ) interpres, interpretis: ερμηνευτής
(3θ) aequitas, aequitatis: δικαιοσύνη [χωρίς πληθυντικό αριθμό]
(3θ) civitas, civitatis: πολιτεία [γεν. πληθ.: civitatium – civitatum]
(3θ) lex, legis: νόμος
(3θ) libertas, libertatis: ελευθερία
(3θ) mens, mentis: νους, πνεύμα (γεν. πληθ.: mentium)
(3ο) corpus, corporis: σώμα
(4α) magistratus, magistratus: άρχοντας

Επίθετα
(2) bonus-a-um: καλός
(2) liber, libera, liberum: ελεύθερος
(3) omnis, omnis, omne: όλος

Ρήματα
sum, fui, -----, esse: είμαι
possum, potui, ---------, posse: μπορώ
(1) servo, servavi, servatum, servare: τηρώ, φυλάω
(1) sto, steti, statum, stare: στέκομαι, υπάρχω
(2) contineo, continui, contentum, continere: συγκρατώ, στερεώνω
(3) pono, posui, positum, ponere: τοποθετώ

Προθέσεις, σύνδεσμοι, επιρρήματα
libenter: πρόθυμα
enim: γιατί (συνδέει κύριες προτάσεις, ισοδυναμεί με το αρχαιοελληνικό γάρ)
sine: άνευ, χωρίς,
sic: έτσι


6Β. Μετάφραση
Σ’ αυτήν την πολιτεία που την στεριώνουν οι νόμοι, οι καλοί πολίτες τηρούν τους νόμους πρόθυμα: γιατί ο νόμος είναι το θεμέλιο της ελευθερίας και η πηγή της δικαιοσύνης. Ο νους, η ψυχή, η σκέψη και η κρίση της πολιτείας βρίσκονται στους νόμους. Όπως τα σώματά μας δε στέκονται (δεν υπάρχουν) χωρίς την ψυχή, έτσι και η πολιτεία δε στέκεται (δεν υπάρχει) χωρίς το νόμο. Οι άρχοντες είναι οι θεράποντες των νόμων, οι δικαστές είναι οι ερμηνευτές των νόμων και, τέλος, όλοι εμείς είμαστε υπηρέτες των νόμων. Γιατί έτσι μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.