Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Κεφάλαιο 07


7Α. Λεξιλόγιο

Ουσιαστικά
(1θ) inopia -ae: έλλειψη
(1α) Belga -ae: Βέλγος
(2ο) frumentum –i: σιτάρι
(2ο) hiberna, hibernorum: χειμερινό στρατόπεδο (χωρίς ενικό)
(2α) Nervius –ii/i: Νέρβιος
(2α) legatus –i: διοικητής λεγεώνας
(2ο) castra, castrorum: στρατόπεδο (χωρίς ενικό)
(2ο) verbum –i : λόγος, ομιλία
(3α) Caesar, Caesaris: Καίσαρας
(3θ) legio, legionis: λεγεώνα
(3α) miles, militis: στρατιώτης
(3α, 3θ) hostis, hostis: εχθρός
(3α) speculator, speculatoris: ανιχνευτής, κατάσκοπος
(3α) collis, collis: λόφος
(3θ) caedes, caedis: σφαγή  [caedem perpetro: κατασφάζω]

Επίθετα
(2) tres-tria: τρεις, τρία

Αντωνυμίες
hic, haec, hoc: αυτός, αυτή, αυτό

Ρήματα
sum, fui, -----, esse: είμαι
possum, potui, ---------, posse: μπορώ
(1) advento, adventavi, adventatum, adventare: πλησιάζω
(1) advolvo, advolavi, advolatum, advolare: εξορμώ
(1) conloco, conlocavi, conlocatum, conolocare: εγκαθιστώ
(1) hiemo, hiemavi, hiematum, hiemare: ξεχειμωνιάζω
(1) impero, imperavi, imperatum, imperare:
(1) importo, importavi, importatum, importare: εισάγω
(1) nuntio, nuntiavi, nuntiatum, nuntiare: αναγγέλλω
(1) perpetro, perpetravi, perpetratum, perpetrare: κάνω, διαπράττω
(2) admoneo, admonui, admonitum, admonere: συμβουλεύω
(2) caveo, cavi, cautum, cavere: προσέχω, φυλάγομαι
(2) debeo, debui, debitum, debere: οφείλω, πρέπει
(2) iubeo, iussi, iussum, iussere: διατάζω
(2) remaneo, remansi, remansum, remanere: παραμένω
(2) soleo, solitus sum, -----------, solere: συνηθίζω
(4) audio, audivi, auditum, audire: ακούω
    possum + τελικό απαρέμφατο
(1) impero + δοτική + τελικό απαρέμφατο
(1) nuntio + ειδικό απαρέμφατο
(2) debeo + τελικό απαρέμφατο
(2) iubeo + ειδικό απαρέμφατο
(2) soleo + τελικό απαρέμφατο
(4) audio + ειδικό απαρέμφατο

Προθέσεις, σύνδεσμοι, επιρρήματα
propter: εξαιτίας
ex: από
quattuor: τέσσερις (άκλιτο)
prope: κοντά
de: από (+αφαιρετική)

7Β. Μετάφραση
Λόγω της έλλειψης σταριού ο Καίσαρας εγκαθιστά τις λεγεώνες του σε πολλά στρατόπεδα. Διατάζει τέσσερις από αυτές να ξεχειμωνιάσουν στη χώρα των Νερβίων και (άλλες) τρεις διατάζει να παραμείνουν στη χώρα των Βέλγων. Δίνει εντολή σε όλους τους διοικητές των λεγεώνων να μεταφέρουν στάρι στα στρατόπεδά τους. Συμβουλεύει τους στρατιώτες του με τα παρακάτω λόγια: «Πληροφορούμαστε ότι οι εχθροί πλησιάζουν. Οι ανιχνευτές μας αναγγέλλουν ότι οι εχθροί βρίσκονται κοντά. Πρέπει να φυλάγεστε από την ορμή των εχθρών. Γιατί συνηθίζουν να ορμούν/εξορμούν από τους λόφους και μπορούν να κατασφάξουν τους στρατιώτες μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.