Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Κεφάλαιο 10


10Α. Λεξιλόγιο

Ουσιαστικά
(1θ) Italia -ae: Ιταλία
(1θ) lupa -ae: λύκαινα
(1θ) porta -ae: πύλη, πόρτα
(2α) Augustus -i: Αύγουστος
(2α) filius –i: γιος
(2α) Iulus -i: Ιούλιος
(2α) Romulus –i: Ρωμύλος
(2α) Romus, -i: Ρώμος
(2ο) bellum, -i: πόλεμος
(2ο) caelum, –i: ουρανός
(2ο) imperiumii/i: εξουσία
(2ο) Lavinium –ii, -i: Λαβίνιο
(2ο) regnum, -i: βασίλειο
(3α) finis, finis: τέλος
(3α) mos, moris: θεσμός
(3ο) moenia, moenium: τείχη [χωρίς ενικό]
(3ο) nomen, nominis: όνομα  

Επίθετα
(2) Martius, Martia, Martium: του Άρη
(2) Saturnius, Saturnia, Saturnium: του Κρόνου
(2) trecenti, trecentae, trecenta: τριακόσιοι, τριακόσιες, τρακόσια
(3) ferox, ferocis: άγριος [3γενές/μονοκατάληκτο]
(3) ingens, ingentis: πελώριος, φοβερός [3γενές/μονοκατάληκτο]

Ρήματα
(1) appello, appellavi, appellatum, appelllare: ονομάζω
(3) accipio, accepi, acceptum, accipere: υποδέχομαι
(3) claudo, clausi, clausum, claudere: κλείνω
(3) condo, condidi, conditum, condere: χτίζω
(3) contundo, contudi, contusum, contundere: συντρίβω
(3) fero, tuli, latum, ferre: φέρνω
(3) gero, gessi, gestum, gerere: διεξάγω, κάνω
(3) impono, imposui, impositum, imponere: επιβάλλω
(3) restituo, restitui, restitutum, restituere: αποκαθιστώ, ξαναφέρνω
(3) transfero, transtuli, translatum, transferre: μεταφέρω
(4) munio, munivi, munitum, munire: οχυρώνω
(4) nutrio, nutrivi, nutritum, nutrire: ανατρέφω
(4) orior, ortus sum, ortum, oriri: κατάγομαι (αποθετικό)

Προθέσεις, επιρρήματα, σύνδεσμοι
postea: μετά
post: μετά

10Β. Μετάφραση
Ο Αινείας θα κάνει φοβερό πόλεμο στην Ιταλία. Θα συντρίψει άγριους λαούς, θα τους επιβάλει θεσμούς και θα χτίσει τείχη. Εσύ θα αποθεώσεις τον Αινεία. Αργότερα ο Ίουλος, ο γιος του Αινεία, θα μεταφέρει το βασίλειο από το Λαβίνιο και θα οχυρώσει την Άλβα Λόγκα. Μετά από τριακόσια χρόνια η Ιλία θα γεννήσει δυο γιους, το Ρωμύλο και το Ρώμο, που θα τους αναθρέψει μια λύκαινα. Ο Ρωμύλος θα χτίσει τα τείχη του Άρη και θα δώσει στους Ρωμαίους το όνομά του. Η εξουσία των Ρωμαίων δε θα έχει τέλος. Ο Καίσαρας Αύγουστος, απόγονος του Ίουλου, θα κλείσει τις πόρτες του Πολέμου και θα ξαναφέρει τη βασιλεία του Κρόνου. Κι αυτόν, όπως τον Αινεία, θα τον υποδεχτείς στον ουρανό.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.