Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Κεφάλαιο 1818Α. Λεξιλόγιο

Ουσιαστικά
(1θ) cauda, -ae: ουρά
(1θ) clava, -ae: ρόπαλο
(1θ) Hispania, -ae: Ισπανία [χωρίς πληθυντικό αριθμό]
(1θ) Roma, -ae: Ρώμη
(1θ) spelunca, -ae: σπηλιά
(1θ) via, -ae: δρόμος
(2α) Cacus, -i: Κάκος
(2α) fluvius, -ii/-i: ποτάμι
(2α) locus –i: τόπος
(2α) Romulus, –i: Ρωμύλος
(2α) somnus –i: ύπνος
(2ο) vestigium, -ii/-i: ίχνος, χνάρι
(3α) bos, bovis: βόδι 
(3α) Geryon, Geryonis: Γηρυόνης
(3α) grex, gregis: κοπάδι
(3α) Hercules, Herculis: Ηρακλής [χωρίς πληθυντικό αριθμό]
(3α) pastor, pastoris: βοσκός
(3α) Tiberis, Tiberis: Τίβερις  [χωρίς πληθυντικό αριθμό]
(3θ) pars, partis: μέρος
(3θ) urbs, urbis: πόλη
(3θ) vis, vim: δύναμη
(4α) mugitus, -us: μούγκρισμα, μουγκανητό

Επίθετα
(2) fretus, freta, fretum: αυτός που έχει εμπιστοσύνη
(2) infestus, infesta, infestum: εχθρικός
(2) proximus, proxima, proximum: πολύ κοντινός

Αντωνυμίες
quidam, quaedam, quoddam/quiddam: κάποιος

Ρήματα
absum, abfui, -------, abesse: απουσιάζω
coepi, coepisse: αρχίζω [ελλειπτικό ρήμα]
(1) conor, conatus sum, conatum, conari: προσπαθώ
(1) excito, excitavi, excitatum, excitare: ξεσηκώνω, αποκαθιστώ
(2) amoveo, amovi, amotum, amovere: απομακρύνω
(2) prohibeo, prohibui, prohibitum, prohibere: εμποδίζω
(2) video, vidi, visum, videre: βλέπω  
(3) adduco, adduxi, adductum, adducere: οδηγώ, επηρεάζω, παρασύρω
(3) aspicio, asxpexi, aspectum, aspicere: γυρίζω ανάποδα
(3) averto, averti, aversum, avertere: κοιτάζω
(3) condo, condidi, conditum, condere: χτίζω
(3) confundo, confudi, confusum, confudere: συγχέω
(3) converto, converti, conversum, convertere: γυρίζω πίσω
(3) dico, dixi, dictum, dicere: λέγω
(3) fatiscor, fessus sum, fessum, fatisci: ξεκουράζω
(3) fero, tuli, latum, ferre: φέρω – fertur: λέγεται (απρόσωπο)
(3) interficio, interfeci, interfectum, interficere: σκοτώνω
(3) pergo, perrexi, perrectum, pergere: κατευθύνομαι προς
(3) reficio, refeci, refectum, reficere: ξεκουράζω
(3) traho, traxi, tractum, trahere: τραβώ
(3) verto, verti, versum, vertere: στρέφω
(4) dormio, dormivi, dormitum, dormire: κοιμάμαι
(4) sentio, sensi, sensum, sentire: καταλαβαίνω

Προθέσεις, επιρρήματα, σύνδεσμοι
(Ε) ubi: όπου
(Ε) foras: προς τα έξω
(Ε) postes: μετά
(Ε) prope: κοντά
(Σ) postquam: αφού  

18Β. Μετάφραση
Λένε ότι ο Ηρακλής οδήγησε τα βόδια του Γηρυόνη από την Ισπανία στο σημείο όπου αργότερα ο Ρωμύλος έχτισε τη Ρώμη. Υπάρχει η παράδοση (Λέγεται) πως ο Ηρακλής ξεκούρασε τα βόδια κοντά στον ποταμό Τίβερη και πως ο ίδιος κοιμήθηκε εκεί αποκαμωμένος από το δρόμο. Τότε ο βοσκός Κάκος, έχοντας πεποίθηση στις δυνάμεις του, έσυρε από την ουρά σε μια σπηλιά μερικά βόδια στραμμένα ανάποδα. Μόλις ξύπνησε ο Ηρακλής και είδε το κοπάδι του και κατάλαβε πως (του) έλειπε ένα μέρος, κατευθύνθηκε στη σπηλιά που ήταν πολύ κοντά του· όταν όμως είδε πως οι πατημασιές των βοδιών ήταν στραμμένες προς τα έξω, βρέθηκε σε αμηχανία και άρχισε να απομακρύνει το κοπάδι του από εκείνον τον εχθρικό (αφιλόξενο) τόπο. Αλλά το μουγκρητό των βοδιών που ακούστηκε από τη σπηλιά έκανε τον Ηρακλή να γυρίσει προς τα πίσω. Τότε ο Κάκος προσπάθησε να τον εμποδίσει με τη βία, αλλά ο Ηρακλής τον σκότωσε με το ρόπαλό του. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.