Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Κεφάλαιο 20

20Α. Λεξιλόγιο

Ουσιαστικά
(1α) Caligula, -ae: Καλιγούλας 
(1θ) diaeta, -ae: θερινή κατοικία 
(1θ) turba, -ae: πλήθος
(2ο) castra, castrorum: στρατόπεδο [χωρίς ενικό αριθμό]
(2ο) Hermaeum, –i: Ερμαίο
(2ο) solarium, -ii/i: λιακωτό
(2ο) velum, –i: κουρτίνα
(3α) Claudis, Claudii/Claudi: Κλαύδιος
(3α) commilito, commilitonis: σύντροφος
(3α) imperator, imperatoris: αυτοκράτορας
(3α) insidiator, insidiatoris: συνωμότης, δολοφόνος
(3α) pes, pedis: πόδι
(3α) rumor, rumoris: φήμη
(3θ) aetas, aetatis: ηλικία [γενική πληθυντικού aetatium/aetatum]
(3θ) caedes, caedis: σφαγή
(3θ) foris, foris: πόρτα
(3ο) nomen, nominis: όνομα
(4α) casus, casus: τυχαίο περιστατικό
(5θ) dies, diei: μέρα

Επίθετα
(2) obvius, obvia, obvium: ενάντιος  
(2) proximus, proxima, proximum: πολύ κοντινός
(2) quinquagesimus, quinquagesima, quinquagesimum: πεντηκοστός 
(2) trepidus, trepida, trepidum: έντρομος 
(2) trepidus, trepida, trepidum: έντρομος,
(3) mirabilis, mirabilis, mirabile: παράδοξος, περίεργος 
(3) tristis, tristis, triste: θλιμμένος

Αντωνυμίες
quidam, quaedam, quoddam/quiddam: κάποιος

Ρήματα
(1) miseror, miseratus sum, miseratum, miserari: λυπάμαι
(1) saluto, salutavi, saluatum, salutare: προσαγορεύω, χαιρετίζω
(2) exterreo, exterrui, exterritum, exterrere: τρομοκρατώ
(2) lateo, latui, ----, latere: κρύβομαι
(3) abdo, abdidi, abditum, abdidere: κρύβω
(3) adduco, adduxi, adductum, adducere: οδηγώ, επηρεάζω, παρασύρω
(3) adgnosco, adgnovi, adgnitum, adgnoscere: αναγνωρίζω
(3) animadverto, animadverti, animadversum, animadvertere: παρατηρώ
(3) capio, cepi, captum, capere: πιάνω, συλλαμβάνω
(3) defero, detuli, delatum, deferre: μεταφέρω
(3) discurro, discurri/discucurri, discursum, discurere: τρέχω εδώ και εκεί
(3) excludo, exclusi, exclusum, excludere: διώχνω
(3) morior, mortuus sum, mori: πεθαίνω
(3) praetendo, praetendi, praetentum, praetendere: κρεμάω μπροστά
(3) prorepo, prorepsi, proreptum, prorepere: σέρνομαι
(3) recedo, recessi, recessum, recedere: αποσύρομαι

Προθέσεις, επιρρήματα, σύνδεσμοι
(Ε) hinc: από εκεί
(Ε) paulo post: λίγο αργότερα
(Ε) quasi: σαν να
(Σ) dum: ενώ

20Β. Μετάφραση
Σε ηλικία πενήντα (50) χρονών ο Κλαύδιος έγινε αυτοκράτορας χάρη σε ένα παράδοξο και τυχαίο γεγονός. Όταν οι δολοφόνοι του Καλιγούλα τον έδιωξαν (από το παλάτι), αποσύρθηκε σε μια θερινή κατοικία, που ονομάζεται Έρμαιο. Λίγο αργότερα τρομοκρατημένος από τα νέα της σφαγής, σύρθηκε προς το λιακωτό, που ήταν πολύ κοντά του, και κρύφτηκε ανάμεσα στα παραπετάσματα που κρεμόντουσαν στην πόρτα. Ένας στρατιώτης που έτρεχε πέρα δώθε πρόσεξε τα πόδια του· τον αναγνώρισε που κρυβόταν· τον τράβηξε έξω και τον προσαγόρευσε αυτοκράτορα. Από εκεί τον οδήγησε στους συντρόφους του. Αυτοί τον μετέφεραν στο στρατόπεδο τους σκυθρωπό και περιδεή, ενώ το πλήθος που τον συναντούσε τον λυπόταν σαν να επρόκειτο να πεθάνει (σαν να ήταν μελλοθάνατος). Την άλλη μέρα ο Κλαύδιος ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.